Onze gebruikersvoorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van VVV gemeente Moerdijk. Door gebruik te maken van deze website stem je in met deze voorwaarden.

Verantwoordelijkheid

Deze website bevat informatie afkomstig van VVV gemeente Moerdijk en VVV gemeente Moerdijk besteedt grote zorg aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. Ondanks de grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid bij het samenstellen en publiceren van het materiaal, kan de informatie incorrect en/of incompleet zijn. In geen enkel geval is VVV gemeente Moerdijk aansprakelijk voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van het materiaal van deze website. Tevens behoudt VVV gemeente Moerdijk te allen tijde het recht om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in alle informatie die op deze website getoond wordt, aan te brengen.

E-mailgebruik

Elke e-mail die binnenkomt bij VVV gemeente Moerdijk wordt vertrouwelijk behandeld. Het is echter niet geheel uit te sluiten dat een e-mail door derden ingezien wordt. VVV gemeente Moerdijk kan in geen enkel geval hiervoor aansprakelijk worden gesteld. 
De naam-, adres- en telefoonnummergegevens die worden opgegeven voor de beantwoording van een e-mail, zullen alleen voor dit doel door VVV gemeente Moerdijk worden gebruikt.

Privacystatement

VVV gemeente Moerdijk respecteert de privacy van de bezoekers van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Persoonlijke gegevens die wij van jou ontvangen, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Link naar website derden

Deze website kan een link aangeven naar een of meerdere websites die door andere partijen dan VVV gemeente Moerdijk worden geëxploiteerd. Een dergelijke link wordt uitsluitend voor het gebruikersgemak verstrekt. VVV gemeente Moerdijk heeft geen zeggenschap over deze websites, en kan derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.

Auteursrechten

VVV gemeente Moerdijk behoudt zich het auteursrecht op de via deze website verstrekte informatie inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal, uitdrukkelijk voor. Het is derhalve niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van VVV gemeente Moerdijk. Het onderstaande is van toepassing op elke webpagina van deze site. Door de webpagina's te gebruiken, stemt de gebruiker in met deze disclaimer.