Volkeraksluizen

De Volkeraksluizen vormen Europa’s grootste en drukst bevaren binnenvaartsluizencomplex. Dit Deltawerk is van groot economisch belang voor de scheepvaart.

Bij Willemstad zijn tussen 1957 en 1967 de Volkeraksluizen gebouwd, die het Hollandsch Diep van het Volkerak scheiden. Het sluizencomplex beschermt het zuiden van Zeeland tegen hoogwater en is tegelijkertijd erg belangrijk voor het scheepvaartverkeer. Jaarlijks passeren er bijna 150.000 vrachtschepen.

Praktische informatie

Doelgroep
kinderen Ja
groepen Ja
gezinnen Ja
jongeren Ja
volwassenen Ja
senioren Ja

Hellegatsweg Model.NdtrcItem.HouseNumber
4797 SM, Willemstad Nb